Bảng báo giá thiết kế website

Sở hữu một website chuẩn SEO với đầy đủ tính năng bán hàng online

Miễn phí dùng thử

0₫

7 Days
 • Giới hạn sản phẩm 50
 • Giới hạn lưu trữ 500MB
 • Sử dụng Subdomain
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Hệ thống quản lý khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • Quét QR Code truy cập website
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh
Đăng ký

Cá nhân

99,000₫

Hàng tháng
 • Giới hạn sản phẩm 100
 • Giới hạn lưu trữ 2,000MB
 • Sử dụng Subdomain
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Hệ thống quản lý khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • Quét QR Code truy cập website
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh

Doanh nghiệp

299,000₫

Hàng tháng
 • Giới hạn sản phẩm 2000
 • Giới hạn lưu trữ 5,000MB
 • Sử dụng Subdomain
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Hệ thống quản lý khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • Quét QR Code truy cập website
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh

Cá nhân

69,000₫

Hàng năm
 • Giới hạn sản phẩm 100
 • Giới hạn lưu trữ 2,000MB
 • Sử dụng Subdomain
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Hệ thống quản lý khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • Quét QR Code truy cập website
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh

Doanh nghiệp

229,000₫

Hàng năm
 • Giới hạn sản phẩm 2000
 • Giới hạn lưu trữ 5,000MB
 • Sử dụng Subdomain
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Hệ thống quản lý khách hàng
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • Quét QR Code truy cập website
 • Technical Support
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Hình ảnh